Marże

Marże handlowe w ciągu dnia są ustawiane przez AMP Global. Jest to kwota wymagana do zawarcia pozycji na jeden kontrakt w ciągu dnia. Te marże obowiązują zawsze, gdy rynek jest otwarty, z wyjątkiem ostatnich 5 minut każdej sesji giełdowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Godziny handlu

Zastrzeżenie: Powyższe informacje zostały zaczerpnięte ze źródeł uważanych za wiarygodne. Chociaż uważa się, że podane informacje są dokładne, nie udziela się żadnych gwarancji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Specyfikacje kontraktu

Strona Specyfikacje kontraktów terminowych zapewnia pełne spojrzenie na specyfikacje kontraktów, dostarczone przez giełdy. Specyfikacje są pogrupowane według kategorii rynkowej (waluty, energie, finanse, zboża, indeksy, mięso, metale i miękkie).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Wygaśnięcie kontraktu

Określa się również ostateczną cenę rozliczeniową umowy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Wakacyjne godziny handlu

Regulamin wakacyjny dla CME, Eurex, ICE.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Dostępne giełdy futures

AMP Global zapewnia naszym klientom dostęp do wszystkich głównych giełd kontraktów futures.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ