Wyjaśnienie marż handlowych: (Maintenance vs. DayTrade)

Margines konserwacji ustala giełda. Jest to kwota wymagana do realizacji umowy po zamknięciu dziennym.

DayTrade Margin jest ustalany przez AMP Global. Jest to kwota wymagana do zawarcia pozycji na jeden kontrakt w ciągu dnia. Te marże obowiązują zawsze, gdy rynek jest otwarty, z wyjątkiem ostatnich 5 minut każdej sesji giełdowej. AMP Gobal wymaga zamkięnicia otwartych pozycji lub spełnienia warunków niezbednych do przetrzymania pozycji w tym okresie (patrz: Maintenance Margin)

Uwaga: Marginesy DayTrading są dwukrotnie wyższe od wyświetlanych kwot sald kont przekraczających 100 000 USD.

Zastrzeżenie: Powyższe informacje zostały zaczerpnięte ze źródeł uważanych za wiarygodne. Chociaż uważa się, że podane informacje są dokładne, nie udziela się żadnych gwarancji. AMP Global Clearing, LLC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia.